Arquivo | Maio, 2021

5 de xuño: Manifestación “Eólica así non”.

31 Mai

O vindeiro sábado 5 de xuño, ás 12:00h. na Alameda de Santiago de Compostela:

EÓLICA, ASÍ NON!

MANIFESTO POR UN NOVO MODELO DE DESENVOLVEMENTO EÓLICO PARA GALIZA

Atopámonos nunha situación de espolio enerxético, na que Galiza volve ser territorio de sacrificio diante dun modelo oportunista e fraudulento de proxectos eólicos fragmentados para esquivar a normativa legal e que invaden o noso espazo de vida. Centos de proxectos que devalúan as economías locais, prexudican a calidade de vida das persoas, degradan as comunidades que vivimos no rural, atentan á titularidade da terra e á explotación dos seus recursos polos seus propietarios a título individual ou comunitario deteriorando ademais o medio natural, a paisaxe e o patrimonio.

O desenvolvemento masivo, sobredimensionado e sen planificar das instalacións eólicas a grande escala, e en ausencia de políticas de aforro e eficiencia da enerxía, supón múltiples impactos, impactos que son irreversíbeis. Non hai excepcións á súa localización: proximidade ás vivendas, invadindo tanto zonas de interese agrogandeiro como espazos naturais protexidos, e mesmo literalmente colocados enriba de petróglifos, de patrimonio irrecuperábel unha vez asentada a infraestrutura.

O actual sistema para a implantación da enerxía eólica en Galiza segue rexéndose por unha planificación sectorial caduca (finais dos anos 90) e por unha lexislación que favorece o oligopolio enerxético fronte aos dereitos das comunidades locais afectadas e o interese colectivo. Unha normativa agravada pola Lei galega de fomento da implantación de iniciativas empresariais de 2017 e pola Lei de simplificación administrativa deste mesmo ano 2021. Son as “Leis de Depredación”, que permiten axilizar a tramitación e posta en marcha dos novos proxectos eólicos restrinxindo a participación pública, facendo irrelevante a conservación do medio natural e do patrimonio, e outorgándolle ás empresas dereitos de usurpación das terras.

Neste momento xa superamos os 100 concellos con parques eólicos, temos máis de 4000 aeroxeradores instalados nos nosos montes… 4000 dise moi rápido!, pero cada unidade de muíño, só para a súa superficie de uso vertical, precisa dunha superficie maior á que ocupa a Praza do Obradoiro compostelá. Galiza conta co 14% da potencia eólica instalada no Estado español, malia que representa menos do 6% da súa superficie. Ten o maior nº de aeroxeradores por habitante do Estado español. Aquí, en 2020, a potencia instalada atinxiu os 130 kW/km2, fronte os 54 kW/km2 do Estado español, ou os 72 kW/km2 de Alemaña.

Cunha produción renovable (eólica e hidroeléctrica) que supera o consumo actual, o 28% da electricidade producida segue a exportarse fóra do país, mentres o subministro á cidadanía,

empresas e industrias galegas seguen a ser dos máis caros do Estado. Tamén en 2020, a potencia eólica instalada superou a potencia hidroeléctrica, polo que Galiza se atopa diante dun novo proceso de colonización enerxética que no franquismo destruíu os ríos e agora vai polas terras e montes mentres se mantén a moita xente na pobreza enerxética. Galiza necesita ter soberanía sobre dos seus recursos e capacidade para decidir o modelo de desenvolvemento a implantar para que este reverta na maioría social do país.

As plataformas e colectivos que asinamos este manifesto estamos a favor das enerxías renovábeis, pero sempre que sexan sustentábeis, non á costa da destrución do medio ambiente e comprometendo a calidade de vida das galegas e galegos. Demandamos un novo marco normativo que contemple e cumpra sen excepcións as seguintes dez premisas de cara a un novo modelo de desenvolvemento eólico na Galiza:

  1. Moratoria das  instalacións  en  tramitación,  sexan  competencia  da Xunta  ou do Estado español, e redacción dun novo Plano Sectorial Eólico sometido a avaliación ambiental estratéxica.
  2. Protección dos servizos ecosistémicos que prestan a biodiversidade e a xeodiversidade, chaves para amortecer os efectos da mudanza climática e para aumentar a resiliencia dos ecosistemas dos que depende a vida.
  3. Ampliación da superficie protexida de Galiza. Só o 11,5% da supeficie galega está ambientalmente protexida. Reclamamos unha vez máis á Administración galega que cumpran co mandado da UE e que amplíe dun xeito urxente os espazos naturais protexidos en Galiza como Rede Natura 2000, únicos espazos nos que a día de hoxe se prohíbe por lei a instalación de novos proxectos eólcos.
  4. Unha transición ecolóxica ordenada, xusta e ao servizo do país. Rexeitamos que á costa do territorio galego, as grandes industrias contaminantes aproveiten a ocasión do negocio eólico para facer o seu lavado verde, sen ter previamente reparado a súa débeda ecolóxica nin resolto o impacto social xerado. O pobo galego debe ser quen decida sobre o aproveitamento dos seus recursos e o seu modelo económico, capaz de procurar un equilibrio territorial e ambiental, que evite a destrución de emprego e a emigración, e que pule pola enerxía como ben básico ao servizo do pobo.
  5. Fomento do aforro, a eficiencia e a autosuficiencia e soberanía enerxética, o fomento do autoconsumo, a produción á pequena escala e a xestión pública galega. A transición enerxética debe partir dun plan orientado á redución das necesidades da sociedade e medidas de xestión da demanda. Fronte á produción ilimitada, os recursos enerxéticos de Galiza deben basearse en criterios de aforro, eficiencia e autosuficiencia enerxética. Cómpre apostar por proxectos de produción e autoconsumo a pequena escala, reducindo distancias entre xeración e consumo, evitando o transporte innecesario da enerxía coas perdas que este ocasiona.
  6. Data de caducidade para as concesións eólicas existentes . Esiximos que o dereito á explotación do vento en Galiza, como recurso natural de caracter público, sexa outorgado a través de concesións con data de caducidade.
  7. Capacidade local de decisión. Os parques eólicos son considerados por defecto de “utilidade pública”, malia ser de iniciativa privada, prevalecendo por riba de calquera outro dereito e implantándose sen diálogo social. Apoiamos que propietarios/as das terras afectadas teñan capacidade de negociación coas promotoras dos parques eólicos e que se elimine o dereito da expropiación directa.
  8. Esiximos unha  normativa xusta  para a sociedade, non a favor do lobby eólico. Deben derrogarase as “leis de depredación” que fan imposible que a consulta pública dos proxectos sexa participativa, real e efectiva. Esiximos tamén a prohibición da fragmentación dos proxectos eólicos e do seu uso como vía para esquivar as avaliacións de impacto ambiental. Así mesmo, é imperativo adaptar a normativa eólica para facela compatible coa normativa ambiental, de patrimonio e da paisaxe.
  9. Cumprimento da normativa para a protección do medio ambiente. Esiximos do Goberno Galego a aprobación urxente dos plans de conservación de especies en perigo e vulnerábeis, e a actualización e catalogación das especies no listado de Réxime de protección especial. O goberno debe esixir Estudos de Impacto Ambiental de calidade, independentes e non fraudulentos.
  10. Paralización e prohibición dos muíños eólicos próximos a núcleos de poboación. O actual modelo eólico prevé que aeroxeradores -que hoxe superan os 150 metros de altura- se coloquen a 500 metros das vivendas, unha distancia claramente insuficiente que ten efectos na calidade de vida das persoas, fomentando o empobrecemento da sociedade rural, depreciando os seus bens materiais, culturais e ambientais, constituíndo unha motivación máis para abandonar un rural que nos últimos 30 anos xa perdeu 2000 núcleos de poboación. Este muíños constitúen unha intensa contaminación acústica, risco de incendio, e impactos das infraestruturas auxiliares. Reclamamos ademais a retirada daqueles que aeroxeradores que xa se atopen nesta situación.

EÓLICA, ASÍ NON!

Santiago de Compostela, xuño 2021.

Negocios sucios con enerxías limpas

17 Mai

A Groba non se vende. A Plataforma acude na defensa da serra da Groba.

Onte, máis de mil persoas berraron alto e claro no alto da Groba. Non aos eólicos na Groba !!! Non queremos a Groba chea de aeroxeradores con todo o que iso implica: Danos irreversibles ao medio ambiente, ao patrimonio, á vida. Aniquilar a herdanza dos nosos fillos para enriquecer petos privados. Regalar o pouco que temos de valor, para ser despreciado e devorado polo capital.

Onte a cidadanía falou: A GROBA NON SE VENDE !!! NON AOS PARQUES EÓLICOS NA GROBA !!!

Pola protección da Serra da Groba

13 Mai

DOMINGO, 16 DE MAIO, ás 11 h.

Marcha en defensa da Groba e contra o Modelo Enerxético da Xunta de Galicia que pretende instalar 44 aeroxeradores repartidos en seis Parques Eólicos por toda a Serra .

Infórmate, colabora difundindo esta convocatoria e reserva esta data na túa axenda para poder participar!

Punto de encontro: Alto da Mata (fonte ICONA), no km 9,7 da estrada EP-2202 Baiona – Loureza

https://maps.app.goo.gl/N9S4ey8gpZRrwSiJ9

A Serra precisa de nós! A Groba chama por nós!

Xeolodía 2021

11 Mai

O pasaso oito e nove de maio , celebramos no Galiñeiro o Xeolodía 2021 da provincia de Pontevedra. Dirixidos polo xeólogo Fran Canosa, percorrimos 10 km na serra do Galiñeiro, onde puidemos descubrir un fermoso libro da xeoloxía no sur de Galicia.

   A andaina , que partía da Chan dás Moutas en Prado , tivo seis puntos de referenza e análise : Os Penidos, Coto Pequeno, Mina de Santa Mariña, Cumio do Galiñeiro, Cova da Becha, Ermida Virxe das Neves.

   Da man de Fran Canosa , con un xeito divulgativo fresco, ameno e científico disfrutamos no coñecemento do Galiñeiro, cando se formou , que rochas o integran, o misterio das súas formas. Sabías que parte dos materiais achegaronse dende o polo sur? que o que vemos do Galiñeiro é  a base dunha montaña cunha  altitude superior ao actual Himalaia ?…

    Dous días moi completos con dous grupos motivados e entusiastas, que compartiron tamén as dificultades que implica manter esta serra co valor patrimonial e ambiental que lle corresponde.

    Dende a Plataforma pola protección da serra do Galiñeiro queremos seguir mantendo o obxetivo divulgativo, e como organizadores queremos agradecer aos Concellos de Mos ,Gondomar , Entidade local menor de Morgadáns , á Sociedad Geológica de España e resto de colaboradores o esforzo para realizar estas saídas , tamén aos participantes por manter o respeto ás normas covid  e o trato respetuoso ó Galiñeiro.

    Os asitentes recibiron  un agasallo da Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo , e unha guía coa explicación xeolóxica do itinerario, desenvolvida por Fran Canosa.

   Grazas a todas e todos.

Seguir lendo

Nota de prensa

6 Mai

A Plataforma pola protección da serra do Galiñeiro celebra a boa nova de que a empresa Terra do Vento renuncia ao proxecto de parque eólico na serra do Galiñeiro. Aínda é máis motivo de celebración que un dos argumentos de renuncia sexa o recoñecemento do impacto ambiental que chegaría a causar o polígono eólico e que o outro argumento fose o rechazo social que se deu ante ese intento de explotación eólica.


A cidadanía que durante estes once anos leva apoiando esta causa é a artífice desta oposición. Parabéns, pois, a toda esta xente. As persoas membros da Plataforma fomos quen de plasmar na alegación, presentada no mes de novembro do 2012, todos os valores que este monte ten, de sopesar o dano que as infraestruturas eólicas causarían nos ecosistemas, nos recursos e no patrimonio desta serra, de xeito tan claro e preciso que o resultado recollémolo agora.


Nas mans da Administración da Xunta de Galicia está que a serra de Galiñeiro volva ser ofertada a unha empresa eólica ou que pola contra decida darlle a protección ambiental que lle corresponde. Non esquecemos o apoio dos Concellos que nos seus plenos expresaron a vontade de darlle á serra a máxima protección ambiental. Tampouco esquecemos ao centro cultural que nos acolle e é a nosa sede. Grazas aos medios de comunicación que durante todo este tempo están sendo a nosa voz pública, particularmente ás e aos xornalistas interesados/as nesta causa.


Queremos celebrar esta boa nova con todas as asociacións, organizacións, persoas particulares e entidades que conforman a Plataforma. Son moitos anos de traballo, de alegrías e sinsabores, de esforzos e disfrute, de disgustos e de trunfos.


Nesta ocasión tamén queremos sentirnos unidos e unidas a aquelas persoas representantes da cultura deste pais que tan desinteresadamente colaboran con nós Andaina tras Andaina: escritores, escritoras, músicos, poetas, cantantes, corais, mimos, magos, xente do teatro, deportistas senlleiros, pintores…. O mesmo temos que dicir daquelas e aqueles que participaron nas xornadas divulgativas, charlas, conferencias e mesas redondas que levamos feito na universidade, nos centros culturais, noutros organismos, noutras entidades, noutros foros….O mesmo para aqueles que fixeron posible o libro que temos editado. O recoñecemento tamén para aquelas persoas que cóbado con cóbado están con nós nos días de loita poñendo a comida, a bebida, o lecer, o palco, imprimindo as pancartas, colocándoas, facendo os trípticos… Recordamos asi mesmo aos naturalistas, científicos e expertos que nos guían no estudo dos valores da serra. E non ímos esquecer a aqueles, que eles ben saben quen son, que nos deron pistas e azos para principiar esta loita antieólica.

Por suposto que habemos de seguir alerta, é evidente que este monte ten máis inimigos que os eólicos e as minas, pero A PLATAFORMA POLA PROTECCIÓN DA SERRA DO GALIÑEIRO seguirá na mesma liña de traballo: estudo, valorización do territorio e denuncia.


A vindeira fin de semana daremos a coñecer os valores xeolóxicos da serra co XEOLODÍA. É esta unha actividade que se fai tódolos anos no mes de maio para divulgar o coñecemento da xeoloxía en cada unha das provincias de España. Nesta ocasión o lugar proposto para a provincia de Pontevedra foi a serra de Galiñeiro porque o seu rico patrimonio pétreo ten interese non so científico senón tamén didáctico, e esta Plataforma ten entre os seus obxectivos a divulgación dos valores da serra.


Moitas grazas!!!

”Valió la pena luchar diez años para salvar O Galiñeiro de la amenaza eólica”

6 Mai

Fonte: Faro de Vigo

Comuneros y activistas de la plataforma han tumbado los 13 aerogeneradores y advierten de que no se rendirán ante el interés minero por la extracción de tierras raras en el monte.

“¿Pero eso está confirmado? ¿Seguro? . Los portavoces de la Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro no acababan de creerse la victoria. Tras una década de movilizaciones, conocían a través de este diario la retirada del proyecto eólico que planteaba 13 aerogeneradores en los picos del monte que une geográficamente a Vigo con Gondomar y Porriño. Y respiraron. Y se volvieron a concentrar en el mismo entorno natural. Y volvieron a sacar pancartas, pero otras más fe­lices con el hashtag “#XaSomosVerdes. “Es una gran noticia. Valió la pena luchar más de diez años”, comentaban.

Están convencidos de que que fue la presión social la que logró echar por tierra la amenaza eólica del Monte Galiñeiro”. La Vicepresidencia económica de  la  Xunta confirmaba el martes el desistimiento de la sociedad “Terra do Vento”, que presentó el proyecto en 2010, ante los informes negativos de  la administración, pero la plataforma que integra a 43 colectivos lo tiene claro. Uno de los mas activos y afectados por los hipotéticos mo­linos de viento es la comunidad de montes de Vincios, titular del terri­torio. “Es una batalla ganada un enemigo invisible que culmina una lucha de años. Toda esa repulsa social se transmitió al Parlamento y saben que estamos aquí. Todas las batallas sirven para algo, recalca­ba ayer su presidente Alberto Covelo.

La constancia para mantener viva la llama de la defensa de los valores ambientales, naturales, paisa­jisticos, patrimoniales y sociales de O Galiñeiro han sido “fundamentales”, a juicio de Jesús Rodriguez portavoz de la plataforma que se fun­dó nada más conocer la existencia del proyeclo eólico. Desde entonces, la coordinadora ha organizado manifestaciones con gran respaldo social como las”andainas”anuales para defender la sierra frente a los aerogeneradores, casi todas con la presencia de figuras de la cultura gallega como  Manuel Rivas. Jose Luis Méndez Ferrín o Sechu López. entre otros. “Hemos llegado a reunir a más de 2.000 personas en unas marchas de más de diez kilómetros. l.a causa tenía gran respaldo socia”, subraya.

La acción reivindicativa no estuvo solo en Ja calle, sino también en el ámbito político. El contacto con los diversos grupos llevó el asunlo al Parlamento gallego y a los concellos del Val Miñor y del Baixo Miño.

“El pleno de Gondomar se posicionó en contra del parque eólico hasta en tres ocasiones”. recuerda.

No todo ha sido manifestarse pa­ra defender el Monte Galiñeiro y los comuneros lo saben muy bien. La suya es una de las entidades más innovadoras a la hora de gestionar y cuidar su territorio y lo han demos­trado antes y después de la oleada de incendios que arrasó la práctica totalidad de su superficie forestal. “O Galiñeiro debe permanecer co­mo está de por vida y nosotros lo estamos reconstruyendo después del fuego. Las 400 hectáreas que ocupaba el parque eólico están totalmente reforestadas con pino y especies autóctonas, pero todavía queda mucho por hacer, afirma Covelo.     

Queda tarea a pie de monte pero también en los despachos y en  la calle para defenderlo. Que el parque eólico de Terra do Vento esté descartado no significa que todo haya terminado. “Seguiremos alerta. No vamos a bajar Jos brazos, advierten los representantes de la plataforma. Porque existen “otras agre­siones al espacio ambiental que habrá que parar”. Se refieren al pro­yecto presentado en 2012 por una multinacional con sede en Sudáfrica para la extracción de tierras raras, minerales empleados en la fabricación de toda clase de aparatos electrónicos. Presentaron alegaciones en su momento y poco más se supo de aquella iniciativa empresarial pero recientemente han surgido voces en el mundo científico que apuestan por esta explotación mi­nera y la defienden públicamente sin que la Xunta se haya pronunciado todavía al respecto.

El rechazo social y los informes de impacto tumban el parque eólico da Serra do Galiñeiro

5 Mai

Fonte: Faro de Vigo

Primera concentración contra el parque eólico en la Serra do Galiñeiro en 2011. | // GABINO PORTO

Terra do Vento renuncia a levantar los 14 aerogeneradorés del proyecto aprobado en el concurso de la Xunta de hace diez años

Los 91 parques adjudicados el 19 de enero de noviembre de 2010 en el polémico concurso eólico que traían bajo el brazo, según insistía la Xunta en aquel momento, “el mayor plan industrial “de la historia de Galicia, con 5.953 millones de euros de inversión y 13.266 empleos entre su construcción y las promesas de to­do tipo que los promotores tuvieron que hacer para concurrir al reparto. Poco o nada se sabe de la inmensa mayoría. En un último intento de rescatar lo que queda, la reciente ley de simplificación administrativa y apoyo a la reactivación económica contempla una tramitación abreviada para los parques aprobados entonces. Uno de ellos no llegará a ver la luz. Y no es cualquier proyecto. Desde que apareció en el listado con el resto de ganadores de los 2.325 megavatios (MW) de la puja, el parque eólico TV-20 Serra do Galiñeiro, el primero de la historia en el entorno de Vigo, saltaron todas las alarmas por el enorme impacto de sus 14 generadores al entorno. De él se ha hablado en casi todas las ad­ministraciones. Concellos afectados, Xunta, incluso en el Parlamento Europeo. Miles de vecinos y decenas de asociaciones se movilizaron contra el plan de la empresa Terra do Vento, que finalmente ha desisti­do.

La Vicepresidencia económica de la Xunta confirma que el parque no se tramitará tras”varios informes negativos”. Terra do Vento renuncia. La sociedad promotora, con sede en Ourense, aparece como inactiva desde hace tiempo ya, en el Registro Mercantil. Se creó justo cuando se convocó el concurso eólico gallego y 2010 fue el único ejercicio que presentó cuentas: pérdidas de casi medio millón de euros. Su prin­cipal accionista era la multinacio­nal Element Power.

Las plataformas de defensa de la Serra do Galiñeiro y la de A Groba, donde también está planifiéado un macroparque de Acciona con 44 aerogeneradores, lograron movilizar a unas 60 asociaciones y a buena parte de los concellcos del sur de Pontevedra contra el proyecto, que tildaron de “especulativo” por el posible daño a un paisaje único que se extiende por los concellos de Vigo, Gondomar, O Porriño, Mos y Tui. Solo este último quedaba al margen del proyecto. En el de Gondomar salió adelante incluso un acuerdo de todos los grupos municipales en contra de la construcción.

El de Serra do Galiñeiro no es el único parque que se queda en el aire por la renuncia del promotor. Enel Green Power, filial de Endesa, mete en el cajón el complejo de 50 MW diseñado para los ayuntamien­tos de Redondela, Pazos de Borbén y Ponteareas.

Bloqueo de la Xunta a cinco grandes parques en el Deza

Casi 300 megavatios suman los parques eólicos localizados en la provincia de Pontevedra que, por tener más de 50 megava­tios (MW) de potencia, se tramitan en el Estado, aunque la Xunta, competente en materia de ordenación del territorio, ha decidido dar un informe negativo. Tres son de Greenalia y dos de Capital Energy, todos repartidos entre las localidades de Lalín, Dozón y Rodeiro. ¿La razón? Como los casi 400 MW bloqueados en la provincia de A Coruña, la Vicepresidencia segunda justifica su rechazo a que están en áreas no contempladas en el Plan Sectorial para el negocio del viento elaborado en 1997. El problema es que la propia Xunta establece en la ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reacti­vación económica con motivo de la crisis del coronavirus, que se podrán construir parques eólicos fuera de esas zonas si, en su opinión, tienen “una clara incidencia territorial por su entidad económica y social” o “posean una función vertebradora” . La administración regional aún no ha publicado cuáles son los re­quisitos para acogerse a esas excepcionalidades y, de hecho, nin­gún promotor lo solicitó hasta ahora. Francisco Conde se reunió ayer con alcaldes de Pontevedra para comunicarles que recibirán información de los parques en proyecto en su demarcación antes de la expósición pública.