Arquivo | Outubro, 2012

Presentamos alegacións ao proxecto de investigación do potencial mineiro en terras raras na Serra do Galiñeiro

19 Out

O proxecto de investigación ten por obxecto unha das actividades mineiras con máis grave impacto ambiental e social por destrución do territorio e contaminación, efectos que son inasumibles, especialmente nun espazo rural e natural valioso.

 

A minería de terras raras constitúe unha das actividades mineiras más agresivas ambiental e socialmente, e ten un efecto devastador sobre o territorio.  

En primeiro lugar, os óxidos das terras raras están presentes nunhas concentracións moi baixas no mineral que os contén, e ademais non poden extraerse na súa totalidade. Só unha parte do mineral presente (entre o 25%e o 75%) pode ser utilizado; o mineral utilizable só contén unha pequena parte (entre un 0,10% e un 0,60%) de óxidos extraíbles, e na extracción só pode aproveitarse unha parte (entre un 60% e un 80%) dos óxidos presentes. Isto supón que por cada tonelada de mineral extraído e tratado obtéñense entre 50 g e 500 g de óxidos de terras raras. 

Polo tanto, uha explotación económicamente rendible ten que procesar anualmente inxentes cantidades de rocha, e ten que poder facelo ao longo de varios anos. Isto implica que a mina ten que abranguer e destruir unha grande extensión de territorio. Pero ademáis xera unha enorme cantidade de residuos de mineral, que teñen que ser retirados da zona activa da mina e depositados noutro lugar, chegando a duplicar a extensión de territorio directamente afectada.  Seguir lendo

Nós, Galiñeiro

16 Out

Finalmente. entre os activos da Plataforma contamos xa co libro “Nós, Galiñeiro”.

 Como lembraredes trátase dunha manchea de artigos de Méndez Ferrín publicados na prensa (Faro de Vigo, Hoja del Lunes…),que teñen como denominador común o referirse a lendas, tradicións, etimoloxía ou microtoponimia e como non, ¡madía leva!, a problemas desa entidade xeográfica que deu en chamarse “Terra de Turonio”. Problemas algúns, que malfadadamente, siguen sen resolverse.

 Lembrade que a súa venta militante fornecerá as nosas arcas para poder seguir programando actividades na defensa da nosa querida Serra do Galiñeiro. Fagamos, pois, un esforzo para vendelos axiña.

O prezo a través da plataforma é de 12 euros e pode conseguirse chamando a calquera destes teléfonos: 986-360132, 986-369598 ou 639-872750. Tamén podedes utilizar o noso formulario de contacto.

Quen defende a Serra do Galiñeiro?

12 Out

Ata hai ben pouco, a maior ameaza contra os valores naturais, paisaxísticos, sociais, patrimoniais e etnográficos da Serra  do Galiñeiro era  a concesión á empresa Terra do Vento dun polígono eólico para a instalación de 13 Aeroxeradores, candanseu de 3 megawatios e 160 m de altura,  nas cotas mais altas.

Esta ameaza conviviu no tempo coa a pretensión de instalar na Chan de Prado, corazón da Serra, unha entulladora para o triturado de restos de materias de construcción  con orixen en Vigo e a súa área de influencia. Destino dos entullos: recheos de todo tipo, entre eles as propias pistas forestais da Serra. 

Pareceulles ben aos políticos da zona, e fixérono público en campaña electoral, que tamén a Chan de Prado podía acoller unha feira de gando, actividade para a que parecía inevitable a construcción dunha nave de servicios e tratamento químico dos vehículos de transporte de gando, co que se evitaría que éstes tivesen que ir a facer as desinfeccións a Santiago.  Seguir lendo